coaching na scheiding 
 

De scheiding is een feit. Maar hoe ga je dan verder?

Soms lopen dingen anders dan je had gehoopt. Degene op wie je verliefd werd bleek jammer genoeg niet degene te zijn met wie je oud wordt. Als een scheiding onvermijdelijk is moet je op zoek naar een nieuwe balans. Dit vraagt veel van je, want alles wat je kende en wat vertrouwd was staat opeens op z'n kop

Als de afspraken over omgang met de kinderen en financiën zijn gemaakt en de scheidingspapieren zijn getekend begint ook pas het echte werk. Je moet op zoek naar een nieuwe invulling van je ouderschap en naar een nieuwe vorm van samenwerken met je ex. Want kinderen verdienen samenwerkende ouders, hoe lastig het contact na de scheiding misschien ook is. Hoe zorg je dat de gemaakte afspraken ook in de praktijk blijven werken?

Missie

Wat mij betreft moet goed gescheiden zijn de norm worden. Te vaak hoor ik dat ouders aan de scheiding een gevoel van gefaald hebben overhouden, dat ze zich maar neerleggen bij een moeizaam contact met hun ex, dat kinderverjaardagen niet samen kunnen worden gevierd of dat er tussen bijvoorbeeld moeder en stiefmoeder helemaal geen contact is. Als gescheiden ouder en stiefmoeder weet ik hoeveel verdriet kinderen daarvan kunnen hebben en hoeveel spanning deze problemen opleveren in de betrokken gezinnen. Maar ik weet ook dat anders kan! 

Het is mijn missie om dit aan gescheiden ouders te laten zien en ze te motiveren om de juiste stappen te zetten op weg naar goed en gelukkig gescheiden zijn. Want ik geloof dat je als gescheiden ouder zélf het verschil kunt maken, ook als je ex (nog) niet mee wil werken. Zo zorg je voor gelukkige kinderen, ook na de scheiding.

Mede door mijn eigen ervaring ben ik ervan overtuigd dat scheiden ook een kans is om er opnieuw het beste van te maken. Om jezelf als persoon en als ouder verder te ontwikkelen

Ik durf de stelling aan dat een goed contact tussen gescheiden ouders voor vrijwel iedereen bereikbaar is. Oók als de scheiding in eerste instantie geen gezamenlijk besluit was. Of als een van beide partijen al een nieuwe partner heeft terwijl de andere partij nog moeite heeft om aan de nieuwe situatie te wennen. Of als je ex dus een vervelende draak is.

Goed en gelukkig gescheiden zijn begint met de overtuiging dat de scheiding een kans is om als ouder opnieuw je beste beentje voor te zetten. In het belang van je kinderen, jezelf én je ex. Je moet alleen even weten welke stappen je kunt zetten op weg naar dit doel.

Want oude pijn, onverwerkt verdriet, verwijten en/of wantrouwen kunnen afleiden en soms zelfs zorgen dat je doel (goed en gelukkig gescheiden zijn) ver weg of zelfs onbereikbaar lijkt. 

Wat kun je dan doen?

Je hebt dan iemand nodig die je op weg helpt. Hoe? Door je situatie en je gevoel en gedachten daarbij te structureren, zodat duidelijk wordt waar je kracht en je valkuilen zitten, welke kansen er zijn en welke moeilijkheden er te verwachten zijn. Door jou je verhaal over de scheiding te laten vertellen en daar zonder oordeel over jou (of je ex) naar te luisteren. Door in kaart te brengen welke stappen er gezet moeten worden op weg naar je doel en hoe je die stappen moet zetten. Door je praktische handvatten te geven om de dagelijkse uitdagingen als gescheiden ouder het hoofd te kunnen bieden. Als coach na scheiding help ik je hier graag bij.

Coaching

Ik coach je vlot en met focus op je dagelijkse uitdagingen naar je doel: goed en gelukkig gescheiden zijn. Daarbij combineer ik mijn juridische achtergrond met de vaardigheden die ik heb opgedaan als relatiecoach én 15 jaar persoonlijke ervaring als gescheiden en hertrouwde ouder en stiefouder in een samengesteld gezin. Samen zorgen we ervoor dat je na het coachingstraject trots bent op de manier waarop je invulling geeft aan het gescheiden ouderschap, er ontspanning komt in het contact met je ex en je met vertrouwen naar de toekomst kijkt. Hier lees je meer over mijn programma en hier lees je meer over mij.