coaching na scheiding 
 

Programma Je Scheiding in Perspectief

Als het contact met je ex na de scheiding niet lekker loopt dan kan dit leiden tot veel stress. De machteloosheid is hierbij vaak groot: je hebt het gevoel voor verbetering van de situatie afhankelijk te zijn van je ex. Dit gevoel van machteloosheid leidt vaak tot woede en verdriet: je voelt je niet serieus genomen of niet gezien. 

Verdriet, boosheid en teleurstelling zorgen voor minder energie en plezier in je dagelijks leven, wat ten koste kan gaan van de manier waarop je er als ouder voor je kinderen kunt zijn. En dat terwijl kinderen juist na een scheiding behoefte hebben aan betrokken en beschikbare ouders. Maar je hoeft niet te gaan zitten wachten tot je ex eindelijk tot het juiste inzicht komt. Je kunt zelf heel veel doen om de situatie voor jezelf en voor je kinderen te verbeteren.

Neem zelf de regie en volg mijn programma Je Scheiding in Perspectief.

In dit programma werken we in drie thema's: (1) hoe is het nu (2) nog een keer terug en (3) zo wordt het straks.

We brengen tijdens het eerste thema - hoe is het nu - in kaart hoe je huidige situatie is. Bijvoorbeeld welke afspraken er zijn gemaakt, hoe je je daarbij voelt en welke succes- en stressfactoren je nu ervaart (bijvoorbeeld de steun uit je omgeving, de werk/zorgverdeling, je financiën, je gezondheid). Ook kijken we naar de beide gezinssituaties waar je kinderen onderdeel van zijn,  bespreken we je wensen en voornemens als gescheiden ouder. Je erkent daarmee je realiteit. Vervolgens stellen we aan de hand daarvan concrete coachdoelen vast en bepalen we de weg daarnaartoe.

Tijdens het tweede thema - nog een keer terug - kijken we naar de oorzaken en het proces van de scheiding, bespreken we eventuele spijt, schuld en vergeving en kijken we terug op de voorbije relatie en de positieve en negatieve aspecten daarvan, staan we stil bij mooie herinneringen en gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag wat jou en je ex goede ouders voor jullie kinderen maakt. Ook kijken we welke perspectieven er zijn van waaruit je naar je scheiding en je rol daarin kunt kijken.


Ten slotte bespreken we tijdens het derde thema - zo wordt het straks - welke aspecten je kunt veranderen (en hoe je dat kunt doen) en welke dingen je zult moeten accepteren om voor jezelf en je kinderen meer rust en geluk te realiseren. Ik geef je praktische tools om mee aan de slag te gaan in je dagelijks leven (bijvoorbeeld de flowchart voor gescheiden ouders, gebruiksaanwijzing van je kind, zeg-eens-ja en de stiefouder-gesprekskaartjes).

Voor elk thema trekken we 90 minuten uit. In totaal beslaat het programma dus 4,5 uur (verlenging op uurbasis is natuurlijk mogelijk als daar behoefte aan is). In de drie maanden na afloop van het programma blijf ik jouw steuntje in de rug om je nieuwe inzichten in de praktijk te brengen en ben ik wekelijks 20 minuten telefonisch beschikbaar om met je mee te denken of je te helpen reflecteren. De kosten voor het programma bedragen 
€ 495.

Na afloop van dit programma:

  • kijk je anders naar verleden, heden en toekomst, jezelf en je ex
  • heb je oude pijn of patronen in beeld en weet je wat ervoor nodig is om deze los te laten
  • ervaar je meer ontspanning, energie en focus omdat je niet meer hoeft te vechten
  • vind je jouw versie van goed gescheiden zijn en ben je trots op de manier waarop je hier invulling aan geeft
  • creëer je voor je kinderen een aangepast en up-to-date gezinsleven waar ze warmte, verbondenheid en veiligheid vinden
  • komt er ruimte in het contact met je ex, wat in jullie beide gezinnen voor meer ontspanning en plezier zorgt
  • vergroot je de kans van slagen van je nieuwe relatie en je nieuwe samengestelde gezin
  • kun je toekomstige uitdagingen snel het hoofd bieden door de praktische handvatten die je hebt gekregen
  •  inspireer je andere gescheiden ouders en help je mee de wereld van kinderen van gescheiden ouders een beetje mooier te maken!